Historien bakom jordnära

Året var 1935...

Jordnäras historia börjar 1935, då Gunnar Johansson förvärvade sin första affär på Kungsgatan i Alingsås. Gunnar bedrev då dagligvaruhandel samt diverse handel för lantbruk. 1961 flyttades verksamheten till Lendahlsgatan i Alingsås.

1977 tog sonen Göran Tigerhed över affären, som då innefattade butiken på Lendahlsgatan och en filial i Killanda några mil utanför Alingsås. Göran byggde 1978 en spannmålstork och fodertillverkningsanläggning på Sävelunds industriområde strax utanför Alingsås, där JordNära idag huserar. Under Görans ledning expanderade företaget och 1984 bytte företaget till nybyggda lokaler vid Götarondellen i Alingsås. Livsmedel, hem, husgeråd, fritid, järn, trädgård och lantbruk var nu de största delarna i sortimentet.

1989 sålde Göran företaget men han startade upp en mindre verksamhet i de gamla lokalerna på Lendahlsgatan 1990, Gunnars Hörna. Den nystartade rörelsen flyttade 1991 vidare till de gamla lokalerna på Sävelunds industriområde och döptes om till JordNära för att spegla företagets affärsanda. De största delarna i sortimentet är nu hem, husgeråd, fritid, järn, trädgård och lantbruk.

Efter den senast avslutade ombyggnationen och utökningen uppgår den totala affärsytan till 10200 m2.

2009 sålde Göran bitar av företaget till de anställda som var intresserade.