Åskskydd

Med externt åskskydd mellan stängslet och aggregatet kan skador från bixtnedslag på aggregat undvikas. Monteras på trästolpe.

139.50 SEK